YOU

posted on 07 Feb 2010 00:25 by shikak


YOU -dedicated for . . .-

                แสงไฟภายในดำสนิท ทุกสิ่งอย่างมืดมิด ณ ขณะนี้ ดวงตาข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายก้อนถ่านสีดำอันขมุกขมัว

ความมืดกำลังนำทาง ข้าพเจ้าพูดพึมพำกับตนเองเช่นนั้น ความมืดกำลัง